Téléchargements

Jaarlijkse verslagen

839 Ko Jaarlijks verslag 2015

858 Ko Jaarverslag 2016

Tariferingsbureau

30 Ko KB van 12 juni 2017

Verzekering tegen natuurrampen

197 Ko wet van 12 juli 1976

818 Ko Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Welke risico’s worden gedekt?

818 Ko Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Welke zijn de opdrachten van het TB?

818 Ko Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Welke zijn de voorwaarden van het TB?

225 Ko Algemene Voorwaarden TB

Wie zetelt in het TB?

48 Ko KB van 12 april 2016

30 Ko KB van 12 juni 2017