Schadevergoeding

De schadevergoeding is dezelfde als degene die in uw brandverzekeringsovereenkomst is voorzien (of, bij gebreke van een brandverzekeringsovereenkomst, uw overeenkomst tegen natuurrampen). Er worden verschillende formules op de markt aangeboden (bedrag overeenstemmend met de waarde van de verzekerde goederen, bedrag dat nodig is om de vernielde goederen opnieuw op te bouwen of opnieuw te kopen enz.). In uw overeenkomst vindt u hierover meer informatie.

Gelieve wel met de volgende punten rekening te houden.

a) De uitsluitingen die voorzien zijn voor de dekking tegen natuurrampen (zie hierboven) verschillen vaak van de uitsluitingen die voorzien zijn voor de andere dekkingen (bijv. inhoud van kelders),

b) De verzekeraar kan een specifieke vrijstelling hanteren voor de dekking tegen natuurrampen. Het maximumbedrag van deze vrijstelling bedraagt 1.194,62 € op 1 maart 2015.

Dit bedrag evolueert mee met de consumptieprijzenindex. Als u wilt weten wat het bedrag is dat van toepassing is bij een bepaald schadegeval, moet u de laatste consumptieprijzenindex (basis 1981 = 100) met 5,09012 vermenigvuldigen.
U vindt de consumptieprijzenindex op het volgende adres

c) In het geval van een erg grote ramp kan het bedrag van de schadevergoedingen voor het geheel van de verzekerden verminderd worden.