Algemeen

Inleiding

De wet van 17 september 2005 heeft de wetgeving op de landverzekeringsovereenkomst (wet van 25 juni 1992) en deze op de Nationale Kas voor Rampenschade (wet van 12 juli 1976) gewijzigd met het oog op een verzekering tegen natuurrampen.


Tot 1 maart 2006 moesten de slachtoffers van een overstroming, een aardbeving of een soortgelijk feit wachten op een koninklijk besluit dat deze gebeurtenissen als een natuurramp erkende en de getroffen zones bepaalde. Daarna konden de slachtoffers gedeeltelijk schadeloos gesteld worden door de Nationale Kas voor Rampenschade. De procedure kon dus lang aanslepen.

Sinds 2 maart 2006 worden natuurrampen vergoed binnen het kader van de brandverzekering. De verzekering tegen natuurrampen betreft zowel de eigenaars als de huurders.