TB-On Line link banner WiFi

Bezoeken ter plaatse alleen tijdens kantooruren of op afspraak.Het
Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering of niet meer een verzekering BA auto vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief.Het Bureau vertrouwt het beheer van deze risico’s aan een welbepaalde verzekeringsonderneming toe.

Het resultaat van dit beheer is in de rekeningen van het
Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds opgenomen. Dat betekent dat alle verzekeraars die op de markt actief zijn, aan de goede werking van het Tariferingsbureau bijdragen.De bevoegdheid van de ombudsman voor de verzekeringen www.ombudsman-insurance.be wordt aanvaard in het kader van de activiteit van onze instellingen.
De behandeling van klachten gebeurt door de dienst
klachten.