De premie

Wat is een hoge premie of vrijstelling ?

a) Premie

Het premiebedrag dat als drempelwaarde wordt gehanteerd, is bij wet vastgelegd... Lees verder...

Is de premie die door het Tariferingsbureau wordt vastgesteld, hoger of lager dan de drempelwaarde ?

De drempelwaarden die door de wet worden omschreven, hebben slechts betrekking tot de toegang tot het Tariferingsbureau... Lees verder...

Hoe zit het met de oudere bestuurders ?

Oudere bestuurders bevinden zich in een bijzondere situatie... Lees verder...

Is de consument verplicht om het voorstel van het Tariferingsbureau te aanvaarden ?

Neen. Als de consument meent dat een verzekeraar op de markt hem een premie... Lees verder...