Wie kan zich tot het Tariferingsbureau richten ?

Iedere persoon die verplicht is om een B.A. autoverzekering te onderschrijven... Lees verder...

Wat is een hoge premie of vrijstelling ?

a) Premie

Het premiebedrag dat als drempelwaarde wordt gehanteerd, is bij wet vastgelegd... Lees verder...

Hoe weet de consument dat hij zich tot het Tariferingsbureau mag richten ?

Iedere verzekeraar waartoe de consument zich richt... Lees verder...

Tot wie kan de bestuurder zich in dat geval richten ?

De consument kan hiervoor aankloppen bij zijn gebruikelijke bemiddelaar... Lees verder...

Wie behandelt de aanvraag ?

Het secretariaat van het Tariferingsbureau gaat in de eerste plaats na of de aanvraag volledig is ingevuld... Lees verder...