Het bureau

Wie kan zich tot het Tariferingsbureau richten ?

Iedere persoon die verplicht is om een B.A. autoverzekering te onderschrijven... Lees verder...

Hoe weet de consument dat hij zich tot het Tariferingsbureau mag richten ?

Iedere verzekeraar waartoe de consument zich richt... Lees verder...

Tot wie kan de bestuurder zich richten ?

De consument kan hiervoor aankloppen bij zijn gebruikelijke bemiddelaar... Lees verder...

Wie behandelt de aanvraag ?

Het secretariaat van het Tariferingsbureau gaat in de eerste plaats na of de aanvraag volledig is ingevuld... Lees verder...

Wat doet het Tariferingsbureau voor jonge bestuurders zonder ervaring ?

Het Tariferingsbureau wil ook deze bestuurders een kans geven... Lees verder...

Stelt het Tariferingsbureau aan iedereen een premie voor ?

In principe wel. De enige uitzonderingen worden gevormd door bestuurders... Lees verder...

Hoe moet men te werk gaan om het voorstel van het Tariferingsbureau te aanvaarden ?

De betaling van de premie die door het Tariferingsbureau wordt voorgesteld, geldt als aanvaarding van het aanbod... Lees verder...

Wie verzekert de consument die door het Bureau werd getarifeerd ?

Het Tariferingsbureau heeft het beheer van de risico’s die het tarifeert, aan drie verzekeraars toevertrouwd... Lees verder...

Zijn de verzekeraars verplicht om de beslissingen van het Tariferingsbureau te respecteren ?

De drie aangeduide ondernemingen-beheerders moeten de bestuurders verzekeren... Lees verder...