Documentatie

* Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 123 tot 132)

* Wet van 20 juli 2006
    - Voorbereidende werken : Kamer
    - Voorbereidende werken : Senaat

* De wet van 17 september 2005
    - Voorbereidende werken : Kamer 
    - Voorbereidende werken : Senaat

* De wet van 21 mei 2003
    - Voorbereidende werken : Kamer
    - Voorbereidende werken : Senaat

* De uitvoeringsbesluiten
    - Koninklijk besluit 25 februari 2006 tot oprichting en vaststelling van de werkingsvoorwaarden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen en tot vaststelling van de verplichtingen van de verzekeraars en van sommige procedures bij de Nationale Kas voor Rampenschade

* Reglementaire definitie van eenvoudige risico’s

* De voorwaarden van het Tariferingsbureau

* De consumptieprijzenindex
     
* De ABEX-index

* Het Rampenfonds

* De ombudsman van de verzekeringen

* Risicozones (Zones à risques)