Schadegeval

De dekking tegen natuurrampen werkt op dezelfde manier als de basisverzekering tegen brand. Bij een schadegeval door een natuurramp moet u zich tot uw brandverzekeraar richten, eventueel via uw makelaar of uw verzekeringsagent.