De opdrachten van het Tariferingsbureau?

Het Tariferingsbureau natuurrampen heeft twee wettelijke opdrachten:

a) Het vastleggen van tariefvoorwaarden en contractuele voorwaarden

Het Bureau wordt belast met het vastleggen van tariefvoorwaarden (premieniveau en vrijstelling) en contractuele voorwaarden (van de verzekeringspolis) van de natuurrampenrisico’s die de verzekeraars niet volgens hun eigen voorwaarden willen dekken.

Sommige risico’s kunnen moeilijk verzekerbaar zijn (bijv. een regelmatig door overstroming getroffen woning) en zelfs in die mate dat geen enkel verzekeraar nog wil dekking verlenen, of tenzij dan tegen een bijzonder hoge premie.

Daarom bepaalde de wetgever dat iedere verzekeraar de voorwaarden en de premie vastgesteld door het Tariferingsbureau moet voorstellen wanneer :

- de verzekeraar een risico niet wil dekken onder zijn eigen voorwaarden
- de verzekeraar een premie of vrijstelling voorstelt die veel hoger ligt dan die bepaald door het Tariferingsbureau.

Belangrijk
Met betrekking tot de natuurrampen, tarifeert het Tariferingsbureau geen enkel individueel dossier. De opdracht van het bureau blijft beperkt tot het vastleggen van de voorwaarden, de premie en de vrijstelling die iedere verzekeraar moet voorstellen in de twee hierboven vermelde gevallen.

De hele procedure, vanaf het onderschrijven van de polis tot het beheer van schadegevallen, gebeurt bij de brandverzekeraar gekozen door de verzekerde, eventueel via de makelaar of verzekeringsagent van de verzekerde.

b) Het opstellen van een jaarlijks verslag

Het Bureau wordt belast met het opstellen van een jaarlijks verslag over zijn werking, met inbegrip van een analyse van de door de verzekeraars toegepaste tariefvoorwaarden voor het natuurrampenrisico.