De voorwaarden van het Tariferingsbureau

De verzekeringspolis opgesteld door het Tariferingsbureau stemt overeen met het minimum opgelegd in de wet. De voorwaarden van het Tariferingsbureau vindt u in bijlage.

De premie voor de goederen verzekerd volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau bedraagt 0,90 ‰ taksen niet inbegrepen, dus 1,04175 ‰ taksen inbegrepen. Deze premie geldt voor alle eenvoudige risico’s.

De vrijstelling is gelijk aan het maximum voorzien in de wet, namelijk 1.197,62 € op 1 maart 2015. Dat bedrag evolueert mee met de consumentenprijzenindex (zie schadevergoeding).
Het betreft een maximumpremie en vrijstelling die recht geven op dekking van de bij de wet voorziene meest ernstige gevallen.