Gedekte risico's

De natuurrampenverzekering dekt de volgende gebeurtenissen:

-    de overstromingen,

-    de aardbevingen,

-    het overlopen en de opstuwingen van de openbare riolen,

-    de aardverschuivingen en grondverzakkingen.

Deze begrippen worden door de wet omschreven (art.124 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).